Afdrukken

Algemene voorwaarden Gemeentelijke Speelpleinwerking ’t Ravotje

Huldenberg en de Huldenbergse sportweken

Artikel 1: Inrichtende macht

De Gemeentelijke Speelpleinwerking ’t Ravotje Huldenberg en de Huldenbergse sportweken worden georganiseerd door het gemeentebestuur van Huldenberg. De uitvoering is in handen van het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteplein 1 te 3040 Huldenberg.

lees hier het volledige reglement

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2019-06-26